วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกันทรลักษ์ธรรมาราม – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกันทรลักษ์ธรรมาราม – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330416010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 23/12/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/5/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 13 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ