วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกันตาราม – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดกันตาราม – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05841211001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2455

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 18/6/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ