วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกัทลีวัณ – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดกัทลีวัณ – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401302002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2460

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ใหม่นาเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40330

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ