วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกัทลีพนาราม – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกัทลีพนาราม – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160603001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2360

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/10/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ