วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกัททลิวัน – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกัททลิวัน – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04330421005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2528

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 27/10/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.สวนกล้วย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ