วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกัญจน์นิธยาราม – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกัญจน์นิธยาราม – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500512004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2454

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2491

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ