วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกะโสมใต้ – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดกะโสมใต้ – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05800908002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2468

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/8/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80310

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ