วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกะเหรี่ยงคอม้า – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดกะเหรี่ยงคอม้า – สระบุรี

รหัสวัด : 02190210002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 31/10/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/11/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ