วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกะสังข์ – พระนครศรีอยุธยา

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดกะสังข์ – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02141410004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2325

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2351

ที่อยู่ : เลขที่ กะสังข์ หมู่ที่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ