วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกะพุ่มรัตน์ – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกะพุ่มรัตน์ – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321603003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2435

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2474

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.ตากูก อ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ