วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกะพี้ – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดกะพี้ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04300905004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2463

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ค้างพลู อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ