วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกะพังสุรินทร์ – ตรัง

ชื่อวัด : วัดกะพังสุรินทร์ – ตรัง

รหัสวัด : 05920101006

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2440

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/5/2559

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ