วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกะบกคู่ – ชลบุรี

ชื่อวัด : วัดกะบกคู่ – ชลบุรี

รหัสวัด : 02201102005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 26/7/2522

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/3/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20240

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ