วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกะทมวนาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกะทมวนาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320118003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 28/12/2513

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2514

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.นาบัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ