วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกอโชค – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกอโชค – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03501205003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2325

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/3/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.แม่ก๊า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ