วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกอรวก – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกอรวก – ลำปาง

รหัสวัด : 03520203002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2473

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2529

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ