วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกองแขกใต้ – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกองแขกใต้ – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500308003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2561

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ