วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกองแก้ว – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดกองแก้ว – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110408001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2242

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2243

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.บางยอ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ