วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกองแก้วนพคุณ – สระแก้ว

ชื่อวัด : วัดกองแก้วนพคุณ – สระแก้ว

รหัสวัด : 04270510007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/7/2553

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2564

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.หนองตะเคียนบอน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ