วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกองมณี – นครพนม

ชื่อวัด : วัดกองมณี – นครพนม

รหัสวัด : 04481003006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.นาขมิ้น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ