วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกองทองสว่างอารมณ์ – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดกองทองสว่างอารมณ์ – สระบุรี

รหัสวัด : 02190803002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2438

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/1/2462

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ