วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกองดิน – ระยอง

ชื่อวัด : วัดกองดิน – ระยอง

รหัสวัด : 02210310002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2469

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 5/2/2500

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ