วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกองขากน้อย – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกองขากน้อย – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500801010

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2477

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 16/6/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50250

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ