วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกองกาน – เชียงใหม่

ชื่อวัด : วัดกองกาน – เชียงใหม่

รหัสวัด : 03500304001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1974

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/4/2530

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ