วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกอกล่องน้ำเย็น – น่าน

13 ธ.ค. 2023
24

ชื่อวัด : วัดกอกล่องน้ำเย็น – น่าน

รหัสวัด : 63155050001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/10/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ กอก หมู่ที่ 5 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ