วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกอกชุม – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกอกชุม – ลำปาง

รหัสวัด : 03520105014

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/11/2548

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ