วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกอกคำแสงธรรมาราม – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดกอกคำแสงธรรมาราม – สุรินทร์

รหัสวัด : 04320407003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 24/2/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ลุ่มระวี อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ