วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกษัตราธิราช – พระนครศรีอยุธยา

ชื่อวัด : วัดกษัตราธิราช – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140120004

ประเภทวัด : พระอารามหลวง

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2200

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2330

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บ้านป้อม อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ