วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกวนบุ่น – สกลนคร

ชื่อวัด : วัดกวนบุ่น – สกลนคร

รหัสวัด : 04471404002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ