วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกล้วย – นนทบุรี

ชื่อวัด : วัดกล้วย – นนทบุรี

รหัสวัด : 02120103005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/10/2526

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2563

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ