วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกล้วยหลวง – ลำปาง

ชื่อวัด : วัดกล้วยหลวง – ลำปาง

รหัสวัด : 03520107001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2473

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กล้วยแพะ อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ