วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกล้วยทรายงาม – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดกล้วยทรายงาม – เชียงราย

รหัสวัด : 03570501014

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/9/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ