วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกล้วยกว้าง – ศรีสะเกษ

ชื่อวัด : วัดกล้วยกว้าง – ศรีสะเกษ

รหัสวัด : 04331203001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2395

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2423

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ