วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลุ่มพัฒนา – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดกลุ่มพัฒนา – หนองคาย

รหัสวัด : 04430503013

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/5/2544

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/3/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ