วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดกลุ่มพระบาท – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดกลุ่มพระบาท – สระบุรี

รหัสวัด : 02191104006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 14/12/2538

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18180

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ