วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดกลาง – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150109003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2418

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 31/7/2494

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.หัวไผ่ อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ