วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดกลาง – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340101005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2336

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ