วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง – อุตรดิตถ์

ชื่อวัด : วัดกลาง – อุตรดิตถ์

รหัสวัด : 03530101002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2285

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/11/2534

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ