วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดกลาง – หนองคาย

รหัสวัด : 04430701006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2106

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2210

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.พานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ