วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดกลาง – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840101001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2320

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2348

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ