วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดกลาง – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720401008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2430

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ