วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดกลาง – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110402004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2374

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/2/2526

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ