วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – ลพบุรี

ชื่อวัด : วัดกลาง – ลพบุรี

รหัสวัด : 02160117005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2425

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 19/4/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี รหัสไปรษณีย์ 15000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ