วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลาง – น่าน

ชื่อวัด : วัดกลาง – น่าน

รหัสวัด : 03550904004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2527

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง จ.น่าน รหัสไปรษณีย์ 55160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ