วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง – นครพนม

ชื่อวัด : วัดกลาง – นครพนม

รหัสวัด : 04480101004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2200

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2255

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ