วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง – ชัยนาท

ชื่อวัด : วัดกลาง – ชัยนาท

รหัสวัด : 02180503002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2356

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2485

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ