วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดกลาง – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดกลาง – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220605001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2300

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2467

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.คลองน้ำเค็ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ