วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต) – อ่างทอง

ชื่อวัด : วัดกลาง (กลางพุฒนิมิต) – อ่างทอง

รหัสวัด : 02150411002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 12/9/2504

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 15/1/2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.บ่อแร่ อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง รหัสไปรษณีย์ 14120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ