วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดกลางใหม่ – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดกลางใหม่ – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 05840102005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2497

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/12/2511

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ