วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดกลางโสภา – นครนายก

ชื่อวัด : วัดกลางโสภา – นครนายก

รหัสวัด : 02260206002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2297

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2307

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.หนองแสง อ.ปากพลี จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ